Panasonic 650Ma Battery

3.6V 650Mah Ni-Mh Aaa Rechargeable Batteries (Pack Of 2) Compatible With Following Panasonic Cordless Phones: Kx-Tg20,Kx-Tg30,Kx-Tg3021,Kx-Tg3024,Kx-Tg3032, Kx- Tg3033,Kx-Tg3034,Kx-Tg6021,Kx-Tg6022,Kx-Tg6023,Kx-Tg3033,Kx-Tg3034,Kx-Tg6021,Kx-Tg6022,Kx-Tg6023,Kx-Tg6052,Kx-Tg6071,Kx-Tg6072,Kx-Tg6073,Kx-Tg6074,Bb-Gt1500,Bb-Gt1540 Compatible Models:For

Li-Ion 2*Batt 12V Ãþïí Èøçñíé Ñìñçì

2 Pcs 12V Lithium-Ion 1.5Ah Batteries 1 Pc 12V Battery Charger 1 Pc Cr-V Bit 1 Pc Suitcase